Casemanager Centrum Seksueel Geweld Zwolle
Kadera, aanpak huiselijk geweld

Functieomschrijving

Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren. Niet per se met grote acties, maar juist vanuit datgene wat iemand al doet en goed kan. Want alleen samen kunnen we huiselijk geweld echt verslaan.

Korte beschrijving
Kadera levert casemanagers aan Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG Zwolle). CSG Zwolle is een multidisciplinaire samenwerking en biedt in een veilige omgeving zo snel mogelijk op één plek acute medische, forensische, juridische en psychologische hulp aan slachtoffers van recent seksueel geweld. CSG Zwolle biedt dag en nacht goede (na)zorg aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt en ondersteunt daarnaast zorg- en hulpverleners bij het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel geweld door het bieden van consultatie en advies.

De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor het slachtoffer en de schakel tussen de verschillende disciplines. De casemanager coördineert en organiseert vanaf het eerste moment de zorg en ondersteunt bij het nakomen van afspraken.

Wij zijn dan ook op zoek naar casemanagers om ons team te komen versterken.

Als casemanager ben je in een schema van bereikbaarheidsdiensten (24/7) bereikbaar, om opgeroepen te worden wanneer er een acute casus is. Daarnaast geef je uitvoering aan het nazorgtraject (Watchful Waiting protocol) van slachtoffers die in de acute fase gebruik hebben gemaakt van CSG Zwolle en verwijs je slachtoffers die in een latere fase (niet acuut) op zoek zijn naar hulpverlening passend door. In deze functie werk je zelfstandig, binnen een pool van casemanagers en word je ondersteund door de coördinator van Centrum Seksueel Geweld Zwolle. De functie betreft dan ook een neventaak die, waar nodig, te combineren is met een andere functie.

Functie eisen

Functie-eisen
Voor de functie geldt dat je in staat bent adequaat en zelfstandig te handelen in crisissituaties en een goed analytisch vermogen hebt om op (hulp)vragen te reageren. Je bent een zorgverlener op HBO-niveau. Tevens beschik je over/ben je bereid je te verdiepen in de actuele kennis van seksueel geweld (prevalentie en gevolgen op alle leeftijden), alsook over het forensisch en juridisch opsporingsproces. Uiteraard heb je uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed luisterend vermogen. Dit uit zich onder andere doordat je in staat bent om in teamverband samen te werken en goed af te stemmen met andere disciplines. Je voelt je aangesproken om mee te denken in de verdere ontwikkeling van de werkprocessen. Je ziet het als een uitdaging om (binnen je eigen organisatie) een verbindende factor te zijn, door het thema seksueel geweld en de meerwaarde van CSG Zwolle op de kaart te zetten. Ook belangrijk: je voelt je thuis in een werksituatie waar je als een spin in het web hulp biedt aan mensen in acute geweldssituaties. Vanzelfsprekend ben je bereid om onregelmatig te werken, ben je flexibel en deins je niet terug voor het direct in actie komen tijdens crisissituaties, zowel overdag als ‘s nachts. Voor CSG Zwolle draai je om de week een doordeweekse dagdienst (24 uur) en draai je eens in de 3 weken een dagdienst (24 uur) in het weekend.

Inschaling

Wat bieden we
Voor het draaien van bereikbaarheidsdiensten ontvang je een vergoeding conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (max. € 3.553,-- bruto per maand bij 100% dienstverband). Salariëring van gewerkte uren zijn conform dezelfde CAO. Om je te ondersteunen in het eigen maken van de werkprocessen en je deskundigheid gedurende de loop van het project op peil te houden neem je deel aan de gezamenlijke scholing.

Bijzonderheden

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie bel je met: Centrum Seksueel Geweld Zwolle 06-1089 89 85 / zwolle@centrumseksueelgeweld.nl

Je kunt je sollicitatie tot en met 25 augustus a.s. richten aan Stichting Kadera, via Zorgselect.

*Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 9 september 2019 en 11 september 2019*

Type Vacature
Organisatie Kadera, aanpak huiselijk geweld
Locatie Kadera, standplaats Zwolle
Postcode 8011GD
Stad Zwolle
Werkveld Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Onregelmatig
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging
CAO CAO Sociaal Werk
Informatie verkrijgen bij Zie vacaturetekst
Functie(s) Casemanager
Hulpverlener
Publicatiedatum 12-07-2019
Ingangsdatum 12-7-2019
Reageer voor 26-08-2019
Nummer 47203
Doorsturen Bekijk PDF

Kadera, aanpak huiselijk geweld

Stichting Kadera aanpak huiselijk geweld vindt huiselijk geweld onacceptabel. Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld is onze core business. Wij geven hier invulling aan middels preventie, vroegsignalering, ambulante trajecten, opvang en nazorg. Wij werken vanuit respect voor en vertrouwen in de kracht en de mogelijkheden van de cliënt, de medewerker en samenwerkingspartners.

Meer over Kadera, aanpak huiselijk geweld