IB begeleiders EIGEN
Stichting De Passerel

Functieomschrijving

IB BEGELEIDERS GEZOCHT VOOR EEN PITTIGE BAAN

Eind 2019 hebben we een mooie start gemaakt met de 1e selectieronde voor dit team. We hebben 6 nieuwe medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd aangenomen die met veel plezier aan het werk zijn. We zijn nu klaar om de volgende nieuwe groep medewerkers te verwelkomen!

Raak jij als zorgprofessional extra gemotiveerd als het heftig en spannend wordt en krijg je daar energie van? Functioneer je op je best onder piekbelasting? Dan verwelkomen wij jou graag!

De Passerel biedt aan de Homerusstraat in Apeldoorn een woonplek aan zes jongeren (11 tot 16 jaar) en dagbesteding aan de Casper Fagelstraat. Dit is een uniek en bijzonder concept; in nauwe samenwerking met ouders verzorgen en begeleiden we de jongeren in de wijk.  

Wat vragen we van je

Je vindt het een uitdaging om elke dag weer fris klaar te staan om dit unieke concept verder te professionaliseren en tot een succes te maken. Je hebt elke dag te maken met cliënten die het moeilijk kunnen hebben en dan heftig kunnen reageren. Ben je op zo’n moment in staat om te kijken wat een cliënt wil? Zie je in die cliënt iemand die vraagt om nabijheid? Kun jij die dan bieden? Kun jij de relatie die je hebt vasthouden? Om dit te kunnen moet je durven kijken naar jezelf en naar de ander en elkaar aanspreken op dat wat er beter kan.

Je geeft ondersteuning en begeleiding bij ADL, zinvolle daginvulling, wonen en vrije tijd. Je werkt methodisch en consequent. Je vindt het de normaalste zaak van de wereld dat je samenwerkt met collega’s, ouders/verwanten en andere disciplines.

Wat mag je (van ons) verwachten

We vragen veel van je en daarom mag je ook veel van ons verwachten. We zorgen dat je goed toegerust bent voor deze pittige baan. Er is coaching op de werkvloer die jou ondersteunt bij het steeds weer anders kijken naar de cliënt en hun gedrag en dat te vertalen in anders doen. Tijdens elke overdracht, rapportage en overlegvorm coachen de gedragskundige, de leidinggevenden en de medewerkers elkaar om zo optimaal in te spelen op de behoeften van de cliënt, met het Triple C behandelhuis als leidraad. We hebben een uitgebreid inwerkprogamma voor je gemaakt waarin veel ruimte is voor leren en ontwikkelen.

Functie eisen

Een begeleider van deze jongeren

 • wil de jongere achter het gedrag leren kennen;
 • heeft een relevante opleiding op minimaal MBO 3 niveau en ervaring met de doelgroep;
 • blijft zoeken naar de aanleiding van gedrag;
 • is creatief in het vinden van oplossingen;
 • kan luisteren, met oren, ogen en hart;
 • heeft veerkracht en incasseringsvermogen;
 • biedt begeleiding én verzorging;
 • heeft een flexibele werkinstelling en is bereid om volgens rooster te werken.

Het gewone leven ervaren

Binnen dit team werken we met Triple C zodat de cliënt het gewone leven ervaart. We zijn in ontwikkeling om anders te denken, anders te kijken en anders te doen. Cliënten ervaren het gewone leven, doordat je uitgaat van hun menselijke behoeften, een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaat, samen werkt aan een betekenisvolle daginvulling en anders kijkt naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakt.

Hiervoor is het belangrijk dat je:

 • gevoelig bent voor gedragsuitingen en signalen van de ander;
 • weerbaar bent om vanuit bewuste keuzes aan te sluiten bij de behoefte van de cliënten en straalt hierbij rust uit;
 • je eigen begeleidingsstijl laat aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft;
 • vertrouwen hebt in de behandelvisie, jezelf en de ander;
 • altijd de dialoog blijft voeren.

Inschaling

Wij bieden

Voor indiensttreding zal een TMA worden afgenomen, die input zal geven voor het inwerkprogramma en een ontwikkeltraject. Dit ontwikkeltraject zal je worden aangeboden om, samen met je buddy, in de eerste maanden zo goed mogelijk binnen het team te kunnen laten functioneren.

Daarnaast worden er verschillende soorten e-learning en trainingen aangeboden om je persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

Wij zijn een lerende organisatie met ruimte voor reflectie op het eigen handelen. Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van onze cliënten, hun ouders, familie en onze medewerkers.

We bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uren worden in onderling overleg samen bepaald. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Gehandicaptenzorg. Ook bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een meerkeuze systeem, waarmee je zelf je arbeidsvoorwaarden fiscaal aantrekkelijk kunt uitruilen.

Bijzonderheden

Informatie over de procedure

Heb je voordat je wilt solliciteren vragen, dan kun je contact opnemen met één van de teamhoofden; Manuela van der Veen op 06–21101328 of met Elmar Hesselink op 06-46156119. 

Wil je graag solliciteren op deze vacature stuur dan je brief met motivatie en CV naar personeelenopleidingen@de-passerel.nl onder vermelding van vacaturenummer 020-04.

We zoeken meerdere kandidaten en gaan graag met je in gesprek tijdens de looptijd van de procedure. De gesprekken worden gepland op donderdagochtend. De vacature sluit als we voldoende geschikte kandidaten hebben.

Voor indiensttreding vragen wij een actuele verklaring omtrent gedrag (V.O.G.).

Je kunt ook een kijkje nemen op onze website. Via deze link

http://www.de-passerel.nl/passerel/news/actueel/news_id,37/trots-op-jochem

vind je het verhaal van een van de jongeren en zijn moeder.

Type Vacature
Intern nummer 020-04
Organisatie Stichting De Passerel
Locatie De Passerel Gemeente Apeldoorn
Postcode 7311 AK
Stad Apeldoorn
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 3
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Zie vacaturetekst
Functie(s) Begeleider niveau 3
Publicatiedatum 31-01-2020
Reageer voor 31-12-2020
Ingangsdatum 31-01-2020
Nummer 51063
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting De Passerel

De Passerel biedt met 470 medewerkers zorg aan bijna 1000 cliënten binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Mede door de keuze voor diversiteit in ons aanbod en kleinschalige locaties lukt het ons om overzichtelijk en toegankelijk te blijven. We bouwen verder op de fundamenten van vroeger. De huidige vorm van onze organisatie heeft zich in 1999 vanuit een fusie gevormd. De samenwerking met ouders, individueel of in groepsverband, is essentieel voor ons bestaan. Ouders en verzorgers kunnen de zorgvraag van onze cliënten namelijk duidelijk maken. Door nauw aan te sluiten bij de uiteenlopende vragen die we in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben wij een breed assortiment aan dagbesteding, woon- en werklocaties. Wij bieden onze zorg verspreid over de hele regio aan. Zowel in speciale voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra.

Meer over Stichting De Passerel