Info over werken in Duitsland

Voor zowel het beroep van Verpleegkundige (Gesundheits- und Krankenpfleger), Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) (Altenpflegerin) als Medewerker kinderopvang (Erzieher/in) geldt dat dit zowel in Duitsland als in Nederland gereglementeerde beroepen zijn. Een Nederlandse Verpleegkundige / Verzorgende IG / Medewerker in de kinderopvang die in Duitsland wil werken, moet zijn/haar Nederlandse diploma formeel laten erkennen. De 'Anerkennung' mag volgens de EU-richtlijn 2005/36/EU 3 tot 4 maanden duren, maar in de praktijk kan dit tot 6 maanden uitlopen. Het is een tijdrovende procedure. Wel komen steeds meer geautoriseerde beschrijvingen beschikbaar. De beschrijving is een vertaling van Nederlandse en Duitse diploma’s voor een bepaald beroep. Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) is hier druk mee bezig, maar ook hier lijkt aardig wat tijd overheen te gaan voordat een redelijk aantal vergelijkingen beschikbaar is. De geautoriseerde beschrijvingen zijn te vinden via: www.lerende-euregio.com .

De belangrijkste contactpunten voor de erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties zijn de Structuur voor de Internationale Diplomawaardering (www.idw.nl) en het Nationaal Contactpunt voor de Beroepserkenning (NCP; www.beroepserkenning.nl).


Diploma mee naar het buitenland?


Mbo
: Vraag bij de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) het (Europass) Certificaatsupplement aan. Dit is een korte en praktische beschrijving van een Nederlandse mbo-kwalificatie. Werkgevers en scholen in binnen- en buitenland kunnen hiermee de waarde van een mbo-diploma beter inschatten. Voor reguliere diploma’s zijn hieraan geen kosten verbonden; voor oudere mbo-diploma’s wel. Zie voor meer info: cs.s-bb.nl en www.s-bb.nl.
Het Nederlandse mbo-diploma Verpleegkundige (kwalificatieniveau 4) staat evenals het Duitse diploma Gesundheits- und Krankenpfleger in bijlage V bij de EU-richtlijn 2005/36/EG en komt in aanmerking voor automatische erkenning door de bevoegde autoriteit als de diplomahouder als Verpleegkundige wil werken. De Nederlandse mbo-opleidingen op kwalificatieniveau 3 en 4 zijn bovendien gereglementeerd. In een (Europass) certificaatsupplement staat altijd vermeld of het beroep of de opleiding gereglementeerd is in Nederland. Voor de bevoegde autoriteit in Duitsland is dit belangrijke informatie, omdat daaruit blijkt dat de Europese richtlijn 2005/36/EC van toepassing is. Op de website cs.s-bb.nl staat een groot aantal (Europass) certificaatsupplementen in het Nederlands, Duits en Engels, ook die van bovengenoemde beroepen.


Hbo
: Vraag bij Nuffic (Nuffic is het expertisecentrum in Nederland op het gebied van diplomawaardering van in het buitenland gevolgd algemeen voortgezet en hoger onderwijs) een diploma description aan. Hierin staat onder andere met welk diploma in het land van bestemming uw opleiding (volgens de Nuffic) het best te vergelijken is. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer info: www.nuffic.nl 

Via het Nationaal Contactpunt voor Beroepserkenning (NCP) of via www.beroepserkenning.nl kunt u contact opnemen met het nationaal contactpunt voor beroepserkenning in Duitsland, www.bmwi.de, email: diplomanerkennung?bmwi.bund.de


Goed om te weten      
 

 1. Een diplomavergelijking is niet overal geldig: in Duitsland is geen sprake van een centraal systeem van erkenningen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de afzonderlijke Bundesländer.
 2. Met de vertaling van een diploma en erkenning zijn relatief hoge kosten gemoeid die zorgen voor een extra drempel voor werkzoekenden.
 3. Volledige erkenning van werkervaring is erg lastig: in een aantal situaties is slechts sprake van een gedeeltelijke erkenning, waardoor medewerkers die in Nederland al jaren zelfstandig bepaalde werkzaamheden hebben uitgevoerd, eerst een praktijkstage moeten gaan doen voor een periode van soms wel 6 tot 12 maanden.
 4. Het (Europass) certificaatsupplement (door SBB afgegeven) wordt helaas niet automatisch toegelaten als basis voor de erkenning.
 5. Het solliciteren in Duitsland is daadwerkelijk anders dan in Nederland het geval is; een sollicitant moet beschikken over een adequaat portfolio, referenties op kunnen geven en Duits spreken. Het ROC biedt weliswaar Duits aan als vak maar dat is vooralsnog op taalniveau B1, terwijl de praktijk vaak vraagt om niveau B2.
 6. De zorg is anders georganiseerd. In Duitsland wordt de zorg per district georganiseerd. Via Arbeitsagentur kan een connectie naar werkgevers worden gemaakt.
 7. MRSA problematieken zijn in Duitsland moeilijker te beheersen, wat betekent dit voor het weer gaan werken in Nederland? Klik hier voor meer informatie.
 8. Daarnaast is sprake van een aantal praktische hobbels in de sfeer van sociale wetgeving, belastingen e.d.  

Kansrijke factoren bij sollicitaties

 • Vraag aan je werkgever een uitgebreide referentie/getuigschrift
 • Kies Duits als keuzevak
 • (Europass) certificaatsupplement, hierop staat vermeld of het beroep of opleiding gereglementeerd is.
 • Zorg voor een goede vertaling van je diploma door een beëdigd vertaler, dit vergemakkelijkt de erkenning ervan
 • Opleidingen kunnen een duidelijk overzicht maken van het gevolgde onderwijs plus de stages, zodat de status van de opleiding en de kwalificaties van de studenten inzichtelijker zijn voor de betreffende autoriteiten. Zo wordt het eenvoudiger om een erkenning te verkrijgen.

Handige links

NB: Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie je onjuistheden? Heb je aanvullingen? Mail het naar i.bats@zorgselect.nl o.v.v. onderwijs/werken in Duitsland.

Maak je profiel aan

Zoek je een baan, wil je gematchte vacatures ontvangen en direct solliciteren? Maak dan nu je eigen profiel aan en plaats je cv.

Klik hier

Let op: solliciteren gaat binnenkort via E-Portfolio

Binnenkort zullen er een aantal veranderingen op ZorgSelect plaatsvinden om jou te helpen bij het zoeken van je droombaan.