Lid Cliëntenraad
Carinova

Carinova zoekt een nieuw lid voor de Cliëntenraad

Carinova biedt in 12 gemeenten met 3000 medewerkers en 1000 vrijwilligers zorg, behandeling en ondersteuning aan 15000 cliënten en hun omgeving. Carinova wil dat iedere cliënt de ervaring heeft dat de zorg ‘vertrouwd dichtbij’  plaatsvindt. Daarbij stelt Carinova de cliënten, hun specifieke wensen en mogelijkheden op de eerste plaats.

Vanuit deze achtergrond zetten de medewerkers van Carinova zich dagelijks creatief en flexibel in en dragen zij vanuit meerdere vakgebieden en samenwerkend met ketenpartners bij aan de kwaliteit van leven en welbevinden van cliënten.

De Cliëntenraad van Carinova

De kwaliteit van zorg en wonen wordt binnen Carinova gerealiseerd in dialoog met cliënten. Dit gesprek vindt plaats op individueel niveau, maar ook op centraal niveau vanuit het perspectief van het algemeen belang voor alle cliënten. Carinova hecht daarom ook aan een goede dialoog met de cliëntenraad van Carinova (CR).

De CR adviseert de Raad van Bestuur (RvB) gevraagd en ongevraagd en denkt mee bij ontwikkelingen en veranderingen in het beleid, steeds met de bedoeling de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. De RvB neemt deze adviezen serieus, weegt deze adviezen en besluit uiteindelijk gemotiveerd hoe zij hiermee omgaat. Het kader wordt gevormd door de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In 2018 hebben alle adviezen van de CR effect op de beleidsvoering gekregen.

De CR telt minimaal 5 en maximaal 8 leden, een onafhankelijk voorzitter, een vice-voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Meer inhoudelijke informatie kunt u hier vinden.

Vaardigheden en persoonskenmerken

  • Een lid van de CR heeft een positieve-, constructief kritische houding en beschikt over vaardigheden om samen te kunnen werken, respect en ruimte kunnen hebben voor de mening van anderen en heeft goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift.

  • Een lid van de CR kan zich verplaatsen in zowel de positie van cliënten en hun omgeving als die van medewerkers, management en organisatie.

  • Een lid van de CR zoekt flexibel verbindingen, ook bij diversiteit van meningen en/of belangen.

  • Een lid van de CR heeft er plezier in om pro-actief bij te dragen aan de medezeggenschapsfunctie van de CR en de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

  • Een lid van de CR kan flexibel schakelen tussen strategische en operationele onderwerpen en onderscheid maken tussen individuele en algemene cliëntenbelange

Vergoeding

Voor de werkzaamheden als lid van de onafhankelijke CR kent Carinova een passende vacatieregeling.

Meer informatie?

Informatie over de functie lid CR kan worden verkregen bij de huidige voorzitter, Dhr G. Scheffers, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-30220065.

 

Type Vacature
Organisatie Carinova
Locatie Sint Jozef
Postcode 7415 EH
Stad Deventer
Werkveld Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Verpleging & Verzorging en Thuiszorg
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 08-08-2019
Ingangsdatum 13 Augustus 2019
Reageer voor 01-10-2019
Nummer 47745
Doorsturen Bekijk PDF

Carinova

Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering. Carinova is met ca. 4000 medewerkers actief op drie zorggebieden: Thuiszorg, Woonzorg en Huishoudelijke Hulp. Vanuit onze visie van “Vertrouwd dichtbij” zoeken wij regelmatig nieuwe medewerkers. Naast de vereiste kennis en kunde vindt Carinova eigenschappen als betrokkenheid, professionaliteit en passie belangrijk. Wij zijn dit aan onze cliënten verplicht.

Meer over Carinova