Stagiaire ambulant woonbegeleiding
Tactus Verslavingszorg

Wat kun je leren?

Als je stage gaat lopen bij Tactus is één ding zeker: je gaat een leuke en leerzame tijd tegemoet. Als stagiaire bij Tactus kun je veel kanten op. Je begeleidt misschien cliënten bij het wonen. Of je werkt in een kliniek waar je de cliënten in hun dagelijks leven ondersteunt. Hoe dan ook: je helpt mensen in een moeilijke periode. En dat is een waardevolle ervaring.

Voor de locatie Houtwal in Zutphen is Tactus op zoek naar een:

Stagiaire ambulant woonbegeleider voor een jaarstage

24-32 uur per week

De stageplaats.
Binnen de sociale verslavingszorg Zutphen werkt een multidisciplinair team met een voornamelijk chronische groep verslaafden. De activiteiten die geboden worden zijn methadonverstrekking en verpleegkundige zorg, materiële dienstverlening, veldwerk/bemoeizorg en psychosociale hulpverlening, casemanagement, ambulante woonbegeleiding, inloop; zowel intern als outreachende hulp.

Cliënten die vallen onder het FACT model hebben meervoudige en complexe problemen op verschillende levensgebieden. Samenwerking tussen verschillende disciplines is daarom een belangrijk facet tijdens de stage. FACT is gericht op het verminderen van klachten en tevens het bevorderen van herstel (zelfregie?) door een herstelgerichte aanpak.

Als stagiair(e) casemanagement richt je je op het organiseren, coördineren en uitvoeren van een integraal zorgaanbod voor de chronisch verslaafde met meervoudige problematiek. Het zorgaanbod wordt afgestemd op de situatie van de cliënt en diens wensen en is gericht op stabilisatie en indien mogelijk op heroriëntatie en re-integratie.

Tevens richt de casemanager zich op het bieden van (ongevraagde) hulp aan (zorgwek­kende) zorg mijders. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. Hierbij wordt nauw samen­gewerkt met andere disciplines en organisaties.

Wat kun je leren? Gedurende je stage ontwikkel je een vraaggerichte benadering. Je leert werkrelaties aan te gaan en deze te onderhouden. Dit geldt ook voor het aangaan en onderhouden van sociale netwerken. Ook wordt aandacht besteed aan de regievoering en werken in het team. Enkele concrete werkzaamheden zijn: bijwonen van FACT overleg, opstellen van een werkplan, methodisch werken, contact leggen met instanties en het sociale systeem betrekken bij de behandeling.

Je begeleidt, stimuleert en activeert cliënten bijvoorbeeld tot zelfzorg, medische zorg, dagbesteding en hulpverlening.

Bovendien staat de ontwikkeling van jouw professionele (beroeps)houding centraal. Naast het leren en ontwikkelen op de werkplek biedt Tactus een basiscursus verslavingszorg voor stagiaires aan.

Hoe kan een werkdag van een stagiair ambulant woonbegeleider er uitzien? Je werkdag begint om 8:00 uur. Je leest je mail door, bekijkt je agenda en leest je in in de dossiers van de cliënten die je vandaag gaat bezoeken. Je beheert je eigen agenda, waardoor je je eigen afspraken in kunt plannen.

Om 8.30 uur is er een afstemmingsrondje met de collega's. Hierin worden bijzonderheden besproken en wordt bijvoorbeeld bekeken wie tot hoe laat in het pand is aan het eind van de dag i.v.m. de veiligheid.

Om 8.45 uur heb je een overleg met het FACT-team. Direct daarna sluit je aan bij het MDO, waarin een cliënt uit jouw caseload wordt besproken.

Het is 9.45 uur. Tot 12.00 uur doe je een aantal cliëntbezoeken. Je zoekt hen thuis op en rapporteert aansluitend over je bevindingen.

Tussen 12.30 en 13.00 uur heb je tijd om te lunchen. De collega's van de Houtwal proberen zoveel mogelijk samen te eten, hoewel dit niet altijd mogelijk is i.v.m. individuele afspraken met cliënten.

Tussen 13.15 en 16.30 uur ga je verder met je huisbezoeken aan cliënten. Tussendoor heb je nog een overleg met externe ketenpartners en zoek je collega's op om een lastige casus te bespreken.

Rond 16.30 uur ga je naar huis en overdenk je de dag: wat heb je een leuke, afwisselende stage!

Bovenstaande geeft een beeld van een mogelijke werkdag van een stagiair ambulant woonbegeleider.

 

Wat moet je kunnen?

  • Je volgt de MBO opleiding MMZ, SPW, Maatschappelijke zorg, Sociaal werk, verpleegkunde met minimaal niveau 3/4
  • Je hebt het vermogen tot zelfreflectie;
  • Je bent in staat je eigen grenzen aan te geven en flexibel en transparant te zijn in eigen handelen;
  • Je kunt zowel zelfstandig als in team­verband werken;
  • Je bent open en servicegericht;
  • Je bent proactief;
  • Je bent besluitvaardig;
  • Je staat stevig in je schoenen en hebt enige levenservaring.
  • Je bent in staat je in het team te profileren als ‘lerende’ Het betreft een stageplaats waar veel ruimte is voor persoonlijke inbreng. De werkplek is niet gestructureerd. Het ambulant woonbegeleiders team verwacht van de stagiair(e) dat deze hier zelf vorm aan kunnen geven..

Het betreft een pittige, uitdagende stageplek waarin veel steun van het team verwacht mag worden

Dit bieden wij

Begeleiding

Stage lopen doe je niet alleen. Je wordt begeleid door iemand van Tactus die je op allerlei vlakken helpt. Met zaken die over het werk gaan natuurlijk, maar ook andere vragen kun je bij hem of haar kwijt.

Stagevergoeding

Je ontvangt een stagevergoeding volgens de CAO GGZ.

 

Wil jij bij ons stage lopen?

Dat zouden we leuk vinden! Heb je interesse in deze boeiende functie bij Tactus en voldoe je aan het profiel? Dan zien we je reactie graag voor 8 juni a.s. tegemoet. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 19 juni a.s.

Heb je vragen? Neem dan contact op met een ambulant woonbegeleider: Arjan van Dijk, 06-12740174 of Laura Roetgerink, 06-30476737.

Even goed om te weten:

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uit maken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag met zich meebrengt.

 

Type Vacature
Intern nummer 2020-083
Organisatie Tactus Verslavingszorg
Locatie Zutphen, locatie Houtwal
Postcode 7201ES
Stad Zutphen
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau Mbo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 28
Uren tot 32
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Arjan van Dijk, 06-12740174 of Laura Roetgerink, 06-30476737
Functie(s) Stagiair
Publicatiedatum 07-05-2020
Ingangsdatum 1 september 2020
Reageer voor 08-06-2020
Nummer 52854
Doorsturen Bekijk PDF

Tactus Verslavingszorg

De 1.100 professionals van Tactus bieden hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Ook bieden we reclassering en forensische verslavingszorg. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische, veelzijdige verslavingszorginstelling met een open, informele en creatieve werksfeer. Door de variatie aan cliënten en hulp- en dienstverlening is Tactus een veelzijdige werkgever.

Net als andere verslavingszorginstellingen streven ook wij naar rookvrij worden. Diverse verslavingszorginstellingen kijken bij elkaar hoe ze dit het beste kunnen doen. Ook intern wordt per voorziening en in goed overleg met de locaties op een rij gezet hoe we kunnen streven naar rookvrij worden. Het rookvrij beleid geldt al voor medewerkers van Tactus.

Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op onze Facebookpagina.

Meer over Tactus Verslavingszorg