Verpleegkundig informatiekundige
Sensire

Wat ga je doen?

 Sensire wil dat zorg- en behandelprofessionals aan het roer staan om te bepalen welke digitale middelen (systemen en data) zij nodig hebben om hun werk goed te doen.

Bij Sensire gaat de zorg verder dan het ‘zorgen voor’. Want beste kwaliteit van zorg mag je van een zorgorganisatie verwachten. Maar daar gaat het volgens Sensire niet alleen om. Het gaat om het beste leven. ‘Leven zoals u wilt’ is wat ons motiveert. Klanten leiden zoveel mogelijk het leven zoals zij dat gewend zijn. Naar eigen wens, eigen gewoonten en in eigen omgeving. Ondanks beperkingen. Met hulp van Sensire en het netwerk. Welke zorg en hoe die zorg verleend wordt, wordt door de zorgprofessional zonder inmenging van anderen bepaald in de relatie met haar klanten en hun netwerk. En in samenwerking met familie of anderen uit het netwerk. Daarbij spelen doorlopend afwegingen tussen professionele kwaliteitskaders en persoonlijke omstandigheden een rol. Dat vraagt om professionele autonomie, eigenaarschap en leiderschap van onze zorgprofessional: zij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de geboden kwaliteit van zorg en de keuzes die zij maakt in samenspraak met haar klanten.
 
Het proces van zorgverlening wordt ondersteund door systemen en informatie.
Het is daarom essentieel dat zorgprofessionals de regie voeren over alle informatiestromen en ondersteunende applicaties die gerelateerd zijn aan de primaire zorgprocessen.
Binnen Sensire willen we op verschillende manieren invulling geven aan de principes van professionele autonomie. De introductie van een nieuwe functie , de Verpleegkundig
Informatiekundige (VIK),
is daar één van.

Wat ga je doen?

Als Verpleegkundig Informatiekundige ben je verantwoordelijk voor de optimale inrichting van het applicatielandschap binnen de klantlijn Wonen met Zorg. Zodat zorgprofessionals met systemen werken, die het primaire proces optimaal ondersteunen en vorm geven aan de visie van waaruit we willen werken. Je zorgt dat digitale zorg- en behandel informatie in bruikbare vorm beschikbaar komt. In deze rol ben jij de vertegenwoordiger van zorgprofessionals. Jij ondersteunt je collega’s bij verdere digitalisering en het verkrijgen van de benodigde informatie over de behaalde zorg- en behandelresultaten. Het belang van de klant en diens netwerk bij vraagstukken op het gebied van digitalisering en informatievoorziening is vanzelfsprekend onderdeel van jouw aandachtsgebied
 
Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:
● Je bent vertegenwoordiger van alle zorgprofessionals, de klant en dienst netwerk bij (strategische
en tactische) vraagstukken op het gebied van digitalisering binnen de klantlijn;
● Je vertaalt de behoefte van zorgprofessionals door naar functionele vereisten voor de
ontwikkeling en inzet van ICT oplossingen op het gebied van o.a. digitale dossiers, robotica,
zorgtechnologie en netwerksamenwerking;
● Je signaleert knelpunten en veranderingen binnen de klantlijnen en analyseert dit voor
mogelijke aanpassingen c.q. herinrichtingen van informatiestromen en applicaties;
● Je bent actief betrokken (als gedelegeerd opdrachtgever) bij de ontwikkeling en implementatie
van nieuwe ICT oplossingen, en borgt dat er bruikbare, passende oplossingen worden
opgeleverd;
● Je zorgt voor beschikbaarheid en presentatie van data op een manier dat de zorgprofessional
deze zelfstandig kan gebruiken en interpreteren binnen zijn/haar dagelijks werk;
● Je bent verantwoordelijk voor de adoptie en het gebruik van nieuwe technologie door
zorgprofessionals;
● Je bent ambassadeur van digitaal werken binnen Sensire, en informeert, enthousiasmeert en coacht collega’s;
● Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van innovatieve projecten;
● Je volgt en analyseert (interne en externe) ontwikkelingen op het gebied van het digitalisering
en signaleert kansen en risico’s voor professionele (door)ontwikkeling (o.a. door aansluiting
op initiatieven vanuit de professionele koepelorganisaties);
● Je neemt deel aan en werkt samen binnen de regionale netwerken op het gebied van
(standaardisatie van) informatie-uitwisseling en ketencommunicatie.
 
Je geeft in deze functie géén leiding, je werkt vanuit de kaders voortkomend uit de visie op digitalisering, je bent onderdeel van het MT van de klantlijn. Je valt hiërarchisch onder de klantlijndirecteuren Wonen met Zorg.
 
Je werkt nauw samen met de professionals in de klantlijn, de professionele platformen binnen Wonen met Zorg, de adviseur Zorgproces en Kwaliteit en de functioneel
applicatiebeheerder(s) bij IT.
Daarnaast werk je samen met de andere Verpleegkundig Informatiekundigen
binnen een vakgroep overleg, o.a. op klantlijn overstijgende thema’s en de doorontwikkeling
van de jouw rol binnen Sensire.

Omdat het voorwaardelijk is dat jij als verpleegkundig informatiekundige dicht op de zorgprofessional staat en de wereld kent waarin zij werken, blijf je enkele dagdelen per maand als verpleegkundige op niveau 5 of 6 werkzaam. Tevens houd je hiermee je BIG registratie op orde.
 

Ben jij de Verpleegkundige informatiekundige die wij zoeken?


Om voor deze nieuwe functie binnen Sensire in aanmerking te komen vragen wij van jou het volgende:
  • Je bent in het bezit van een hbo-v diploma of ander zorg gerelateerd diploma op hbo of wo niveau;
  • Je hebt bij voorkeur al een Master of Advanced Health Informatics op zak of je bent bereid dit te behalen;
  • Je hebt een aantal jaar ervaring als verpleegkundige én bent op dit moment BIG geregistreerd; 
  • Je hebt kennis van werkprocessen om de behoefte en wensen van de zorgprofessionals goed te kunnen vertalen;
  • Je kunt schakelen en communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  • Je bent creatief, vernieuwend en enthousiasmerend;
  • Je bent flexibel ingesteld en ziet het als een uitdaging om op verschillende locaties te werken;
 

Zo zorgen wij voor jouw werkgeluk


Deze functie is nieuw binnen Sensire, je krijgt veel vrijheid om zelf invulling te geven aan jouw werkdag. Bij aanvang van je dienstverband bieden we je een contract van 12 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling. Je werkt minimaal 32 en maximaal 36 uur per week (waarvan enkele dagdelen per maand als verpleegkundige om je BIG-registratie te behouden) verdeeld over de verschillende woonzorglocaties.

Deze functie valt in de schaal FWG 55 (€2533,- / €4021,-, exclusief 8% vakantiegeld en 7,4% eindejaarsuitkering) conform de cao VVT. Afhankelijk van de ervaring die je meebrengt bepalen we de exacte hoogte van jouw salaris. 
 
Heb je nog vragen over de functie neem dan contact op met Marleen van der Sijs, 06-51027586 of met Leonie Roozendaal (vanaf 13/8), 06-18782619.
 

-

-

-
Type Vacature
Intern nummer 1227
Organisatie Sensire
Locatie diverse locaties in de Gelderse Achterhoek
Postcode 7051 AC
Stad Varsseveld
Werkveld Verpleging & Verzorging
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd Full time
Arbeidsovereenkomst Bepaalde tijd met uitzicht op vast
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Bianca Baars, b.baars@sensire.nl, +31 683168119
Functie(s) Verloskundige
Publicatiedatum 22-07-2019
Reageer voor 30-09-2019
Ingangsdatum 01-09-2019
Nummer 47360

Sensire

Sensire: werken zoals jij wilt Werken bij Sensire is altijd: samenwerken. Met klanten en bewoners, die je goed leert kennen. Met mantelzorgers en familieleden, waarmee je oplossingen vindt. En met collega’s die, net als jij, vakmensen zijn die niet de zorg maar een gelukkig leven centraal stellen. Voor jou én voor je klanten De zorg is volop in beweging. ‘Leven zoals u wilt’ is de belofte die wij doen aan onze klanten en bewoners. Om deze belofte waar te kunnen maken is de inzet van technologie onvermijdelijk. De inzet van de medido, zorg op afstand en beeldbellen zijn enkele voorbeelden van digitale middelen die worden ingezet bij Sensire. Maar…technologie en innovatie zit hem niet alleen in de inzet van middelen. Het zit in ons DNA om onze klanten en bewoners goed te leren kennen, zodat zij zelf de beslissing kunnen nemen hoe zij willen leven. Met dit als vertrekpunt organiseren wij de zorg rondom de klant of bewoner. Sensire wil niet alleen haar klanten, maar ook haar medewerkers bevestigen in hun keuze voor Sensire. Dat betekent dat we elkaar het vertrouwen geven dat de collega’s verdienen en hun werk zo goed mogelijk ondersteunen. In het dagelijkse werk betekent dat: Een goede sfeer, korte lijnen naar gespecialiseerde collega’s en ondersteunende diensten en echte aandacht voor waar het allemaal om draait: Een fijn en betekenisvol leven voor onze klanten, bewoners en collega’s!

Meer over Sensire