Woonbegeleider intensieve zorgvraag team EIGEN
Stichting De Passerel

Functieomschrijving

VACATURE WOONBEGELEIDER INTENSIEVE ZORGVRAAG TEAM EIGEN

Raak jij als zorgprofessional extra gemotiveerd als het heftig en spannend wordt en krijg je daar energie van? Functioneer je op je best onder piekbelasting? Dan zijn wij op zoek naar jou! Door veranderende dienstverlening verwelkomen wij graag 2 nieuwe collega’s. Over het aantal uur gaan we graag met je in overleg.

De Passerel biedt aan de Homerusstraat in Apeldoorn een work-home concept aan zes jongeren (13 tot 18 jaar). Work-home staat voor de combinatie van wonen en werken/dagbesteding. Op de woning en op het werk worden cliënten door dezelfde begeleiders ondersteund en ondernemen zij samen (werk)activiteiten vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.

Wat vragen we van je
Je vindt het een uitdaging om elke dag weer fris klaar te staan om dit unieke concept verder te professionaliseren en tot een succes te maken. Je hebt elke dag te maken met cliënten die het moeilijk kunnen hebben en dan heftig kunnen reageren. Ben je op zo’n moment in staat om te kijken wat een cliënt wil? Zie je in die cliënt iemand die vraagt om nabijheid? Kun jij die dan bieden? Kun jij de relatie die je hebt vasthouden? Om dit te kunnen moet je durven kijken naar jezelf en naar de ander en elkaar aanspreken op dat wat er beter kan.

Je geeft ondersteuning en begeleiding bij ADL, zinvolle daginvulling, wonen en vrije tijd. Je werkt methodisch en consequent. Je vindt het de normaalste zaak van de wereld dat je samenwerkt met collega’s, ouders/verwanten en andere disciplines.

Wat mag je (van ons) verwachten
We vragen veel van je en daarom mag je ook veel van ons verwachten. We zorgen dat je goed toegerust bent voor deze pittige baan. Er is coaching op de werkvloer die jou ondersteunt bij het steeds weer anders kijken naar de cliënt en hun gedrag en dat te vertalen in anders doen. Tijdens elke overdracht, rapportage en overlegvorm coachen de gedragskundige, de leidinggevenden en de medewerkers elkaar om zo optimaal in te spelen op de behoeften van de cliënt, met het Triple C behandelhuis als leidraad. We hebben een uitgebreid inwerkprogamma voor je gemaakt waarin veel ruimte is voor leren en ontwikkelen.

Functie eisen

Een begeleider van deze jongeren

 • wil de jongere achter het gedrag leren kennen;
 • heeft een relevante opleiding op minimaal MBO 3 niveau en ervaring met de doelgroep;
 • blijft zoeken naar de aanleiding van gedrag;
 • is creatief in het vinden van oplossingen;
 • kan luisteren, met oren, ogen en hart;
 • heeft veerkracht en incasseringsvermogen;
 • biedt begeleiding én verzorging;
 • heeft een flexibele werkinstelling en is bereid om volgens rooster te werken.

Inschaling

Het gewone leven ervaren
Binnen dit team werken we met Triple C zodat de cliënt het gewone leven ervaart. We zijn in ontwikkeling om anders te denken, anders te kijken en anders te doen. Cliënten ervaren het gewone leven, doordat je uitgaat van hun menselijke behoeften, een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aangaat, samen werkt aan een betekenisvolle daginvulling en anders kijkt naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakt. Hiervoor is het belangrijk dat je:

 • gevoelig bent voor gedragsuitingen en signalen van de ander;
 • weerbaar bent om vanuit bewuste keuzes aan te sluiten bij de behoefte van de cliënten en straalt hierbij rust uit;
 • je eigen begeleidingsstijl laat aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft;
 • vertrouwen hebt in de behandelvisie, jezelf en de ander;
 • altijd de dialoog blijft voeren.

Wij bieden
Voor indiensttreding zal een TMA worden afgenomen, die input zal geven voor het inwerkprogramma en een ontwikkeltraject. Dit ontwikkeltraject zal je worden aangeboden om, samen met je buddy, in de eerste maanden zo goed mogelijk binnen het team te kunnen laten functioneren.

Daarnaast worden er verschillende soorten e-learning en trainingen aangeboden om je persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen.

Wij zijn een lerende organisatie met ruimte voor reflectie op het eigen handelen. Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van onze cliënten, hun ouders, familie en onze medewerkers.

We bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uren worden in onderling overleg samen bepaald. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Gehandicaptenzorg. Ook bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een meerkeuze systeem, waarmee je zelf je arbeidsvoorwaarden fiscaal aantrekkelijk kunt uitruilen.

Bijzonderheden

Informatie over de procedure
Heb je voordat je wilt solliciteren vragen, dan kun je contact opnemen met Anoek Hijmans (Teamcoach) op 06-34347284 of met Elmar Hesselink (manager zorg) op 06-46156119.

Wil je graag solliciteren op deze vacature stuur dan je brief met motivatie en CV naar personeelenopleidingen@de-passerel.nl onder vermelding van vacaturenummer 020-63.

We zoeken twee kandidaten en gaan graag met je in gesprek tijdens de looptijd van de procedure. De vacature sluit als we voldoende geschikte kandidaten hebben.

In het kader van de vergewisplicht worden referenties opgevraagd bij eerdere werkgevers. Tevens vragen we om een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Je kunt ook een kijkje nemen op onze website. Via deze link http://www.de-passerel.nl/passerel/news/actueel/news_id,37/trots-op-jochem vind je het verhaal van een van de jongeren en zijn moeder.

Type Vacature
Intern nummer 020-63
Organisatie Stichting De Passerel
Locatie De Passerel Gemeente Apeldoorn
Postcode 7336 BC
Stad Apeldoorn
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Niveau 3
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Gehandicaptenzorg
Informatie verkrijgen bij Zie vacaturetekst
Functie(s) Begeleider niveau 3
Publicatiedatum 06-11-2020
Reageer voor 25-06-2021
Ingangsdatum 06-11-2020
Nummer 55870
Doorsturen Bekijk PDF

Stichting De Passerel

Iedereen hoort erbij!

De samenleving, dat zijn wij. we leven, wonen, werken, leren van en met elkaar. Een volwaardig lid zijn van onze samenleving, niet iedereen kan dit alleen. Er zijn kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die hier ondersteuning bij nodig hebben. Dit doen wij, als professionals van De Passerel, iedere dag met veel passie, plezier en energie.

Wij bieden diverse vormen van ondersteuning:

 • Vroeghulp voor jonge kinderen
 • Gespecialiseerde opvang voor kinderen
 • Wonen en ambulante begeleiding
 • (Arbeidsmatige) dagbesteding
 • Leren en vrije tijd

De huidige vorm van onze organisatie heeft zich in 1999 vanuit een fusie gevormd. Onze rechtsvoorgangers zijn destijds ontstaan op initiatief van oudergroeperingen. En nog steeds is de samenwerking met ouders, individueel of in groepsverband, essentieel voor ons bestaan. Ouders en verzorgers kunnen de zorgvraag van onze cliënten immers duidelijk maken.

Verspreid over de regio

Door nauw aan te sluiten bij de uiteenlopende vragen die we in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben wij een breed assortiment aan (arbeidsmatige) dagbesteding, woon- en werklocaties ontwikkeld. Wij bieden onze ondersteuning verspreid over de regio aan. Zowel in onze voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra. Op deze wijze bieden onze medewerkers ondersteuning aan ruim 900 cliënten binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Mede door de keuze voor diversiteit in ons aanbod en kleinschalige locaties lukt het ons om overzichtelijk en toegankelijk te blijven.

 

Meer over Stichting De Passerel