WZD Functionaris
Trajectum

Functieomschrijving

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname. De wet is erop gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen en bespreekbaar te maken. In deze wet is de functie van WZD-functionaris verankerd. Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar twee WZD Functionarissen (36 uur per week).

 

Het is bespreekbaar om deze functie in minder uren in te vullen, of te combineren met directe cliëntenzorg.

We zien kansen om het anders te doen. Jij ook? Meld je dan en we gaan graag met je in gesprek!

 

Waar ga je aan de slag?

Trajectum biedt zorg aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische- en gedragsproblematiek. Dit doen wij door de combinatie van behandelen, bejegenen en beveiligen. Een deel van de zorg wordt geboden binnen een forensische setting. Trajectum beschikt over meer dan 30 locaties in het noorden en oosten van het land, waar in totaal ruim 1700 medewerkers werken. Je krijgt de ruimte om te werken op verschillende locaties van Trajectum met een standplaats die jou past.

Wat ga je doen? Je hebt als WZD-functionaris een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (WZD). Je ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op het terrein van het verlenen van onvrijwillige zorg binnen de organisatie. Je beoordeelt onder meer zorgplannen waarin onvrijwillige zorg is opgenomen en beslist over de aanvragen van gedwongen opname titels onder de WZD. Je draagt bij aan een zorgvuldige besluitvorming over onvrijwillige zorgverlening en bevordert de kwaliteit daarvan. Je hebt een toezichthoudende rol, onafhankelijk van de zorgaanbieder, en werkt samen met de andere WZD-functionarissen binnen het college van WZD-functionarissen. De WZD-functionarissen worden ondersteund door het Bureau WZD.

Daarnaast houd je je bezig met:

 • Het houden van toezicht op de wijze waarop er uitvoering wordt gegeven aan onvrijwillige zorg, conform het Beleidsplan Onvrijwillige Zorg;
 • Het beoordelen van besluiten over verlof en ontslag van cliënten die op basis van een inbewaringstelling of rechterlijke machtiging zijn opgenomen;
 • Het voeren van overleg met de betrokken zorgverantwoordelijken en het stimuleren van systematische reflectie op de kwaliteit van zorg.

 

Functie eisen

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek, aangevuld met een opleiding tot BIG-geregistreerde GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist. Ook als je opgeleid bent als AVG of Psychiater nodigen we je uit om te solliciteren;
 • Je hebt een stevig kennisniveau van de WZD en de bedoeling van de wet en de manier waarop wij binnen Trajectum bijpassende procedures hebben ingericht;
 • Je bent accuraat  in het doorlopen van procedures en stappen;
 • Je bezit een professioneel reflectievermogen om besluiten te kunnen toetsen aan de bedoeling van de wet en de daartoe ingerichte procedures;
 • Je signaleert verbetermogelijkheden in het kader van het terugbrengen van onvrijwillige zorg en opvolging geven hieraan;
 • Je hebt de bereidheid om deel te nemen aan intervisiegroepen van WZD-functionarissen;
 • Je beperkt je tot het eigen deskundigheidsgebied, zoals deze is beschreven in de Wet BIG.

Je werkt conform het beleidsplan WZD zoals dat binnen Trajectum is vastgesteld. Je legt voor de WZD-taken verantwoording af aan de zorginhoudelijk bestuurder. In deze functie ben je verenigd in het college van WZD-functionarissen, welke voorgezeten wordt door onze Eerste Geneeskundige.

Inschaling

Wat bieden we jou?

Wij bieden jou een functie waarin je veel bewegingsvrijheid hebt. Je krijgt de kans om op organisatiebreed niveau de implementatie van de WZD goed te weg te zetten. Als WZD-functionaris mag je op cliënt- en organisatieniveau meedenken over hoe we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren door minder gebruik te maken van onvrijwillige zorg.

Daarnaast bieden we:

 • Een prettige werksfeer binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is;
 • Goede begeleiding om uiteindelijk zelfstandig te kunnen werken;
 • Een afwisselende functie binnen een specialistische organisatie met een uitdagende doelgroep;
 • Je stapt in een team waar initiatief en creativiteit worden gewaardeerd;
 • Salariëring vindt plaats conform de CAO-Gehandicaptenzorg;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • En de mogelijkheid om gebruik te maken van collectieve (zorg)verzekeringen, een fietsplan en bedrijfsfitness.

Bijzonderheden

Herken jij jezelf?

Reageer dan snel door te reageren via de sollicitatiebutton 'reageer direct' op de website www.trajectum.nl.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Channa de Winter, Eerste Geneeskundige, te bereiken via het secretariaat Bureau Eerste Geneeskundigen 088 – 929 53 20.

Type Vacature
Organisatie Trajectum
Locatie in overleg / nader te bepalen
Postcode 80017KZ
Werkveld Gehandicaptenzorg
Opleidingsniveau Wo
Arbeidstijd In overleg
Uren van 36
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Nader te bepalen
CAO Gehandicaptenzorg
Externe url Bekijk
Informatie verkrijgen bij Channa de Winter, Eerste Geneeskundige, te bereiken via het secretariaat Bureau Eerste Geneeskundigen 088 – 929 53 20
Functie(s) Overig
Publicatiedatum 16-01-2020
Ingangsdatum in overleg
Reageer voor 30-05-2020
Nummer 50740

Trajectum

Trajectum biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen, risicovol gedrag ((SG)LVG). Een gedeelte van onze cliënten heeft een forensische achtergrond. Onze locaties bevinden zich in het noorden en oosten van het land. De cliënten komen echter uit heel Nederland. Trajectum biedt iedere cliënt een op maat gesneden behandelings- en/of begeleidings – en/of activiteitenplan. Dit organiseren we in een keten van hulpverleningsvormen. Deze sluiten naadloos op elkaar aan. Het zorgaanbod in de keten is zeer divers en varieert van strikt gesloten tot en met in de samenleving geïntegreerde woon – en werkvoorzieningen.

Meer over Trajectum