Zorgcoördinator mensenhandel (24-32 uur per week) Gemeente Zwolle/Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis

Functieomschrijving

Gemeente Zwolle
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. 
Een stad waar mensen centraal staan. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. 
In de Zwolse nota ‘Mensenhandel meer in beeld’ wordt een integrale ketenaanpak voorstaan. Van preventie en signalering tot ondersteuning en bescherming van slachtoffers van mensenhandel. In de functie zorgcoördinator mensenhandel gaat het erom dat deze slachtoffers de hulp en opvang krijgen die ze nodig hebben. De gemeenteraad van Zwolle heeft financiën vrijgemaakt voor deze functie, waarbij de zorgcoördinator in dienst komt bij Veilig Thuis IJsselland.

Wat is mensenhandel? 
Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen of huisvesten van een persoon, waarbij dwang (in brede zin) wordt gebruikt om de persoon (minderjarig of volwassen) uit te buiten. De meest bekende vorm is seksuele uitbuiting, zoals prostitutie en pornografie onder dwang, maar denk ook aan het fenomeen loverboys. Arbeidsuitbuiting gaat om een combinatie van ernstige, vaak onmenselijke situaties op de werkvloer, waarbij vaak sprake is van dwang, geweld, chantage, fraude en misleiding. Bij criminele uitbuiting worden mensen gedwongen tot het plegen van strafbare feiten en zijn daardoor in feite slachtoffers.

Dit ga je doen
Je behartigt de belangen van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. Zij hebben specifieke begeleiding nodig door de psychosociale problematiek verbonden met hun ervaringen en omdat er straf- en vreemdelingrechtelijke trajecten aan de orde kunnen zijn.
Daarvoor heb je contact met verschillende stakeholders. Slachtoffers van mensenhandel, aanbieders van hulpverlening, de gemeente, GGD, scholen, de politie enzovoorts. Je werkt voor slachtoffers in Zwolle, maar het is mogelijk dat het gebied wordt uitgebreid met andere gemeenten in de regio IJsselland. 
 
Begeleiden slachtoffers
Jij doet zelf de intake van slachtoffers en inventariseert behoeften en hulpvragen. Vaak signaleer je een meervoudige problematiek, waardoor verschillende instanties moeten worden betrokken. Deze problematiek is ook leidend bij het vinden van een goede opvangplek.
Tijdens de crisisfase voer je de regie op het proces binnen de casus. Ook kijk je naar rechten en plichten op verblijfs- en strafrechtelijk gebied. Trajecten die je gedurende een langere tijd begeleidt.
Na de intake werk je toe naar een integraal plan van aanpak. Een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod, waar interventies van relevante ketenpartners onderdeel van zijn. Afhankelijk van de problematiek zal één instantie de lead krijgen en gaan fungeren als ‘reguliere’ casusregisseur. Jij draagt je casus dan over, maar blijft wel betrokken, omdat je kwaliteit en voortgang monitort.

Informatie- en adviesrol professionals
Slachtoffers van mensenhandel worden gemeld, bijvoorbeeld via Veilig Thuis IJsselland. Via de meldingsroute registreer jij de slachtoffers van mensenhandel in Zwolle. Je houdt overzicht over de aard en omvang van de problematiek. Dat is onder meer belangrijk voor je informatie- en adviesrol naar professionals in het veiligheids- en zorgdomein. Je praat met hen over (vroeg)signalering, opvang en de zorg van slachtoffers. Je draagt bij aan bewustwording, geeft voorlichting en bouwt een lokaal, regionaal en landelijk netwerk. Daarvoor neem je onder andere deel aan het landelijke zorgcoördinatorenoverleg van CoMensha. 

Functie eisen

Dit ben jij
Je hebt een HBO werk- en denkniveau (sociale studies of vergelijkbaar) en relevante werkervaring in het zorgdomein. Het liefst heb je ervaring opgedaan met slachtoffers van mensenhandel en hun psychosociale problematiek. In ieder geval heb je er affiniteit mee en wil je je kennis verdiepen en verbreden op dit vlak. Datzelfde geldt voor strafrechtelijke/vreemdelingrechtelijke trajecten.
In deze baan heb je contact met diverse stakeholders. Jij bent dé prettige gesprekspartner die mensenhandel bespreekbaar maakt. Door mensen bewust te maken van de gevolgen van mensenhandel voor onze samenleving, til je het onderwerp naar een hoger plan.  
Je voelt je fijn in de rol van regisseur, neemt graag de touwtjes in handen, betrekt de juiste partijen en draagt de casus ook goed over.  
We weten dat er veel verborgen slachtoffers van mensenhandel zijn. Jij kunt in Zwolle het verschil maken, zodat ook zij worden gesignaleerd en hulp krijgen. 

Inschaling

Aanbod
De functie van zorgcoördinator mensenhandel wordt ondergebracht bij Veilig Thuis IJsselland. Wij bieden afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 4.256,- (maximum functieschaal 10 CAO Jeugdzorg) bruto per maand bij een volledige 36-urige werkweek. 
Het betreft een tijdelijke functie voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 
De baan vraagt om flexibiliteit als het gaat om inzet buiten kantooruren. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden

Meer weten?

Voor meer informatie over de functie neem je contact op met Irene Pruim, kwartiermaker intensivering mensenhandel bij gemeente Zwolle, 06 21 56 03 51, i.pruim@zwolle.nl

Type Vacature
Organisatie Veilig Thuis
Locatie Veilig Thuis IJsselland
Postcode 8011GD
Stad Zwolle
Werkveld Overig
Opleidingsniveau Hbo
Arbeidstijd In overleg
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar
Functie(s) Manager overig hoger kader
Publicatiedatum 20-05-2020
Reageer voor 11-06-2020
Ingangsdatum 20-05-2020
Nummer 53001
Doorsturen Bekijk PDF

Veilig Thuis

Sinds 1 oktober 2017 is Veilig Thuis IJsselland een zelfstandige Stichting in de regio IJsselland. De missie van Veilig Thuis is het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. Een ieder die te maken heeft met - of een vermoeden heeft van - geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis.

Meer over Veilig Thuis