Senior reclasseringswerker, Zutphen (36 uur p/w)
Tactus Verslavingszorg

Over de functie

De verslavingsreclassering zet zich in voor de re-integratie van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en kampen met verslaving en/of psychiatrische problematiek. Vanuit een strafrechtelijk kader worden cliënten gecontroleerd en begeleidt met zorg, gericht op herstel, zodat zij hun leven weer op orde krijgen en niet recidiveren.

Voor de afdeling Verslavingsreclassering afdeling Zutphen zoeken wij een:
senior reclasseringswerker

De Reclasseringswerker vervult de brugfunctie tussen justitie en (GGZ) zorg. Hierbij heeft de Reclasseringswerker regelmatig contact met medewerkers van andere divisies in het kader van toeleiding naar zorg. Er vindt regelmatig afstemming plaats met de opdrachtgever Openbaar Ministerie, Dienst Justitiële Inrichting, Zittende Magistratuur en andere ketenpartners.

Tot de taken van de Reclasseringswerker behoren onder meer:

 • Begeleiden en toezicht houden op cliënten binnen verschillende kaders met bijzondere voorwaarden. 

 • Het opstellen van adviesrapportages in opdracht van rechtbanken, Dienst Justitiële Inrichtingen en Openbaar Ministerie. Een advies bestaat altijd uit een inschatting van het risico op recidive en de (on)mogelijkheden voor het opstellen van een persoonsgericht plan van aanpak.

 • Het uitvoeren van gericht onderzoek naar factoren van invloed op het delictgedrag (criminogene factoren), maar ook het in beeld brengen van beschermende factoren van de verdachte of veroordeelde binnen verschillende justitiële kaders.    

 • Het toeleiden van justitiabelen naar (forensische) zorginstanties voor begeleiding en/of behandeling, gericht op gedragsverandering en risicomanagement.

 • Onderhouden van netwerkcontacten rondom de reclasseringscliënten.

 • Daarbij neem je deel aan overlegvormen die gericht zijn op je persoonlijke ontwikkeling.

Dit breng je mee

Van een senior reclasseringswerker vragen wij het volgende:

 • Een relevante opleiding op master / HBO+ niveau.
 • Grondige kennis van het strafrecht- en reclasseringsproces en de complexe juridische kaders.
 • Kennis van verslavende middelen en de uitwerking daarvan.
 • Gedegen en specifieke kennis op het gebied van de psychopathologie, van psychiatrische-, maatschappelijke-, LVB en verslavingsgerelateerde problematiek en de begeleiding van cliënten met deze problematiek alsook specifieke kennis van het werkveld van de forensische zorg.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in de advies- en/of toezicht rol en het werken met diagnostische instrumenten binnen de reclassering.
 • Moet over didactische- en coachingsvaardigheden beschikken bij het uitvoeren van gedragsinterventies en bij coachen en begeleiden van teamgenoten.
 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen reclassering en verslavingszorg en houdt inhoudelijke vakkennis op peil.
 • Is in staat verbanden te leggen tussen feiten en gegevens van uiteenlopende kennisgebieden/-deelgebieden. Kan daartoe systeemoverstijgend denken.
 • Werkt als professional zelfstandig, methodisch en doelgericht binnen vastgestelde kaders en wettelijke richtlijnen en protocollen.
 • Is vindingrijk en maakt in complexe casuïstieken en bij coaching van reclasseringswerkers gebruik van uitgebreide vaktechnische kennis. en treedt daarbij pro-actief en zelfstandig op.
 • Is sociaal vaardig in het omgaan met de diversiteit in en de complexiteit van cliënten met (complexe) meervoudige problematiek binnen een gedwongen kader.
 • Het motiveren en stimuleren van cliënten en van reclasseringsmedewerkers is belangrijk om afgesproken doelen te behalen.
 • Overtuigingskracht en een consistente en consequente houding is noodzakelijk. Moet hierbij grenzen kunnen stellen, regie houden, overwicht hebben en kunnen omgaan met tegengestelde meningen en belangen alsook met conflicten.
 • Gaat professioneel om met afstand en nabijheid in relatie tot cliënt (systeem).
 • Tactisch optreden is belangrijk als “intermediair” tussen cliënt en de justitiële opdrachtgevers.
 • Bezit het vermogen om adequaat met crisissituaties om te gaan en te overleggen met hulpverleningsnetwerken rondom cliënten.
 • Aanwezigheid op een rechtszitting vereist een correcte en evenwichtige presentatie en vraagt een professionele attitude.

Dit bieden wij

De functie is conform de CAO-GGZ ingedeeld in FWG functiegroep 55. Het salaris bedraagt minimaal € 2.407,- en maximaal € 3.894,- bruto per maand bij een volledig dienstverband (salarisniveau 1 juli 2018).

 

Interesse

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook kan, wanneer de functie hierom vraagt, een online screening op sociale media plaatsvinden. Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. Tactus vergoedt de kosten die de VOG-aanvraag met zich meebrengt.

Weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op facebook 

Heb je interesse in deze boeiende functie bij Tactus en voldoe je aan het profiel? Dan zien we je reactie graag vóór 22 september tegemoet!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Type Vacature
Intern nummer 2019-181
Organisatie Tactus Verslavingszorg
Locatie Zutphen, locatie Verlengde Ooyerhoekseweg - Verslavingsreclassering
Postcode 7207BJ
Stad Zutphen
Werkveld Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsniveau HBO+
Arbeidstijd Full time
Uren van 36
Uren tot 36
Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd
CAO Geestelijke Gezondheidszorg
Informatie verkrijgen bij Martine Wissink, tel.nr. 0613429115
Functie(s) Reclasseringswerker
Publicatiedatum 09-09-2019
Ingangsdatum in overleg
Reageer voor 22-09-2019
Nummer 48161
Doorsturen Bekijk PDF

Tactus Verslavingszorg

De 1.100 professionals van Tactus bieden hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving. Van alcohol en drugs, tot eten, gokken, gamen, internet en seks. We zoeken naar de best passende begeleiding voor iedere cliënt. Dat kan online, ambulant, klinisch en/of met zelfhulp. Ook bieden we reclassering en forensische verslavingszorg. Werken bij Tactus betekent werken binnen een dynamische, veelzijdige verslavingszorginstelling met een open, informele en creatieve werksfeer. Door de variatie aan cliënten en hulp- en dienstverlening is Tactus een veelzijdige werkgever. Wil je weten waarom medewerkers het bijzonder vinden om te werken bij Tactus? Lees dan eens de blogs op www.wijzijntactus.nl. Hier vind je ook verhalen van cliënten van Tactus. Meer weten over Tactus Verslavingszorg? Kijk op www.tactus.nl en op onze Facebookpagina.

Meer over Tactus Verslavingszorg