Leger des Heils Overijssel

Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.Geen locaties gevonden

Huis&Haard Beuningen (Overijssel)

Paandersdijk 2

7588 PZ

Beuningen

Huis&Haard Leliestraat Enschede

Leliestraat 2

7514 XM

Enschede

Leger des Heils W&G Overijssel

Dr. van Thienenweg 2

8025 AL

Zwolle

088 0652240

Organisaties

Leger des Heils Overijssel

Werkvelden

  • Thuiszorg
  • Verpleging & Verzorging
  • Gehandicaptenzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Welzijn
  • Overig
  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
  • Reclassering
  • Jeugdzorg

Website

www.legerdesheils.nl/overijssel