Stichting Surplus

Missie De missie van Surplus is dat mensen werkelijk bij de samenleving betrokken zijn. Visie Surplus biedt mensen ondersteuning aan zodat zij het maximaal mogelijke in hun eigen leven kunnen bereiken. Dit door het aanbieden van integrale dienstverlening gericht op wonen, werken, inkomen, zorg, toegang tot voorzieningen en het verkrijgen van sociale contacten. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van de persoon in kwestie vergroot en de participatie en inclusie versterkt. Voorwaarde van de ondersteuning is dat het bij de persoon moet passen. Strategie De samenleving verandert voortdurend. Om een goed aanbod te kunnen geven volgen wij de ontwikkelingen hiervan nauwgezet. De flexibiliteit van Surplus geeft ons de mogelijkheid om snel te kunnen inspringen op veranderingen. Dit doordat wij een innovatieve en lerende organisatie zijn die nieuwe projecten initieert om in te kunnen springen op de veranderende behoeften vanuit de samenleving. Om de continuïteit van de missie en visie te kunnen waarborgen is rendement noodzakelijk. Binnen Surplus kiezen we voor een gecombineerde strategie om dit te verwezenlijken. Deze gecombineerde strategie houdt in: • Het consolideren en verder uitbouwen van de bestaande projecten • Het bijdragen aan het oplossen van samenlevingsvraagstukken door het ontwikkelen van nieuwe concepten waarbij kernwaarden zijn: beter en goedkoperGeen locaties gevonden

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures gemeld bij ZorgSelect.

Organisaties

Stichting Surplus

Werkvelden

  • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Website

www.st-surplus.nl