Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen

De St. WBJV biedt cliënten begeleiding op verschillende levensgebieden in een 24-uurs beschermde omgeving. De doelgroep van de St. WBJV betreft cliënten tussen de circa 16 en 25 jaar oud, waarbij sprake is van gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis en/of een (licht) verstandelijke beperking. Voorbeelden hiervan zijn AD(H)D, stoornissen in het autistisch spectrum, ODD, depressie of persoonlijkheidsstoornissen. Het doel van de St. WBJV is wonen, werken en het welzijn van cliënten met gedragsproblemen en/of verstandelijke beperking te bevorderen door hen zelfstandiger en zelfredzamer te maken. De missie van de St. WBJV is het begeleiden van de cliënt richting zelfstandig wonen, al dan niet in combinatie met individuele begeleiding. De begeleiding en activiteiten zijn erop gericht de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten en deze in staat te stellen te participeren in de samenleving.Geen locaties gevonden

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen

Enschedesestraat 45

7551 EJ

Hengelo

Vacatures

Deze organisatie heeft momenteel geen vacatures gemeld bij ZorgSelect.

Organisaties

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen

Werkvelden

  • Jeugdzorg

Website

www.stichtingwbjv.nl